บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินพิธีลงนามความร่วมมือการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความถัดไปการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 1/2567