ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC รอบวันที่ 6 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC วันที่ 6 มีนาคม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC วันที่ 9 กุมภาพันธ์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC วันที่ 24 พฤศจิกายน...

โครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบ : : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  📞โทร.044-521388 หรือ...

ขอเชิญร่วมโครงการ “อบรมภาษาเขมรเบื้องต้น”

📌 ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น สำหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ ฟรี ไม่มีค่าใช้าจ่าย 👉ณ...

FOLLOW US