ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 3 ธันวาคม 2564 (อัพเดท)

🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (อัพเดท) กิจกรรม การจัดศูนย์สอบ TOEIC...

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกสารสื่อสารครั้งที่ 3/2564

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบออนไลน์ (โดยใช้โปรแกรม ZOOM) ——————————– วันที่จัดอบรม วันพุธที่...

การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564 ภาคปกติ และภาคพิเศษ...

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกสารสื่อสารครั้งที่ 2/2564

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบออนไลน์ (โดยใช้โปรแกรม ZOOM) ——————————– วันที่จัดอบรม วันพุธที่...

FOLLOW US