ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 6 มีนาคม 2564

🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 🗓️ วันที่ 6 มีนาคม...

ประกาศรับสมัครอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 16-17,...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 2 ธันวาคม 2563

🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 🗓️ วันที่ 2 ธันวาคม...

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 2 วัน)

รายละเอียดในการเข้าอบรม 1. ผู้เข้าอบรม สมัครออนไลน์ได้ที่ bit.ly/regefc2020 หรือสแกน qr code อมรมฟรีสำหรับบุคลากรและนักศึกษา...

FOLLOW US