ประกาศการวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://bit.ly/PREnglish

กิจกรรมอบรม

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 1️⃣ การอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 4...

ประกาศรับสมัครอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

รอบที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC รอบวันที่ 6 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC วันที่ 6 มีนาคม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC วันที่ 9 กุมภาพันธ์...

FOLLOW US