ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 !!! “ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์) มาแสดงในวันสอบด้วย” !!!ผู้เข้าสอบที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่อาจถูกตรวจพบจากเครื่องตรวจโลหะ ให้นำใบรับรองจากแพทย์มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย!!! ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางไปห้องสอบ >> คลิ๊ก สำหรับรอบเช้า “ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลา 09.30 น อย่างน้อย 1 ชั่วโมง”...

โครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบ : : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  📞โทร.044-521388 หรือ 086-3220447 : :

ขอเชิญร่วมโครงการ “อบรมภาษาเขมรเบื้องต้น”

📌 ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น สำหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ ฟรี ไม่มีค่าใช้าจ่าย 👉ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ช้ัน 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์๋ 🔖 คร้ังที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561  🔖 คร้ังที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 🔖 และ คร้ังที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC สอบ เวลา 13.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 !!! “ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์) มาแสดงในวันสอบด้วย” !!!! “ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลา 13.00 น อย่างน้อย 1 ชั่วโมง” !!!! !!!ผู้เข้าสอบที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่อาจถูกตรวจพบจากเครื่องตรวจโลหะ ให้นำใบรับรองจากแพทย์มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย!!! ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคาร 29...

ประกาศรับสมัครสอบ TOEIC (รอบพิเศษ)

สอบ TOEIC รอบ ก.ค. รับแค่ 50 ที่นั่งเท่านั้น !!! สมัครสอบส่งและหลักฐานการโอนเงินที่ https://goo.gl/forms/SOWuRlgxmqEAzseq2 หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ภาษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2561 การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้เข้าสอบส่งหลักฐานการโอนเงิน