นับถอยหลัง 

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

วันที่ 11 สิงหาคม 2561

สมัครสอบคลิ๊กเลย

ขอเชิญร่วมโครงการ “อบรมภาษาเขมรเบื้องต้น”

📌 ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น สำหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ ฟรี ไม่มีค่าใช้าจ่าย 👉ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ช้ัน 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์๋ 🔖 คร้ังที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561  🔖 คร้ังที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 🔖 และ คร้ังที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC สอบ เวลา 13.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 !!! “ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์) มาแสดงในวันสอบด้วย” !!!! “ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลา 13.00 น อย่างน้อย 1 ชั่วโมง” !!!! !!!ผู้เข้าสอบที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่อาจถูกตรวจพบจากเครื่องตรวจโลหะ ให้นำใบรับรองจากแพทย์มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย!!! ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคาร 29...

ประกาศรับสมัครสอบ TOEIC (รอบพิเศษ)

สอบ TOEIC รอบ ก.ค. รับแค่ 50 ที่นั่งเท่านั้น !!! สมัครสอบส่งและหลักฐานการโอนเงินที่ https://goo.gl/forms/SOWuRlgxmqEAzseq2 หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ภาษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2561 การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้เข้าสอบส่งหลักฐานการโอนเงิน

โค้งสุดท้าย !! ประกาศรับสมัครอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

ตารางสอน TOEIC (SRRU TOEIC PREP COURSE 2018) ครั้งที่สอน วัน วันที่ อาจารย์ผู้สอน เนื้อหาที่สอน ครั้งที่ 1 เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ธีติมา พจนะแก้ว Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ ครั้งที่ 2 อาทิตย์ 6 พฤษภาคม 2561 อาจารย์คนึงนิตย์ อริยะธุกันต์ Part 7: Reading Comprehension 48...

ขยายเวลาเปิดรับสมัครอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

ตามที่ศูนย์ภาษาได้ประกาศเปิดรับสมัครอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 20 ขณะนี้ทางศูนย์ได้เพิ่มระยะเวลาในการสมัครอบรมไปจนถึงวันที่ 5 พฤษาคม 2561 และจนถึงวันสุดท้ายของการอบรม ตารางสอน TOEIC (SRRU TOEIC PREP COURSE 2018) ครั้งที่สอน วัน วันที่ อาจารย์ผู้สอน เนื้อหาที่สอน ครั้งที่ 1 เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ธีติมา พจนะแก้ว Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ ครั้งที่...