ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Previous slide
Next slide

ปฏิทิน กิจกรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2567

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6, 13, 20, 27 มี.ค. 2567

วันที่ 6 เมษายน 2567