ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CU-TEP รอบวันที่ 25 มีนาคม 2566

🛑 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ กิจกรรม การจัดศูนย์สอบ CU-TEP ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 🗓️ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 🕝 รอบเวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องบันทายศรี...

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 (รอบสุดท้าย)

กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรและขอสำเร็จการศึกษา รอบสุดท้าย ———————————– วันที่ 25...

แจ้งยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ศูนย์ภาษา ขอยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รอบวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครยังไม่ถึงเกณฑ์ที่สามารถเปิดศูนย์สอบได้ ** การรับเงินค่าสมัครคืน ให้ส่งหมายเลขบัญชีธนาคาร (ชื่อเดียวกับผู้เข้าสอบ) ทาง inbox ของศูนย์ภาษา ภายในวันอาทิตย์ที่...

กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61

งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ กำหนดการจัดสอบวัดระบบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรและขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...

การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบ TOEIC และมาตรการป้องกัน COVID-19

การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบ TOEIC มาตรการป้องกัน COVID-19
<< Translate