ข่าวประกาศ

แจ้งยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ศูนย์ภาษา ขอยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รอบวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครยังไม่ถึงเกณฑ์ที่สามารถเปิดศูนย์สอบได้ ** การรับเงินค่าสมัครคืน ให้ส่งหมายเลขบัญชีธนาคาร (ชื่อเดียวกับผู้เข้าสอบ) ทาง inbox ของศูนย์ภาษา ภายในวันอาทิตย์ที่...

กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61

งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ กำหนดการจัดสอบวัดระบบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรและขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...

การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบ TOEIC และมาตรการป้องกัน COVID-19

การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบ TOEIC มาตรการป้องกัน COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 3 เมษายน 2564

🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 🗓️ วันที่ 3 เมษายน 2564 🕥 รอบเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น. 🕝 รอบบ่าย เวลา 12.30 – 16.00 น. ‼️ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)...
<< Translate