ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 3 เมษายน 2564

🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 🗓️ วันที่ 3 เมษายน 2564 🕥 รอบเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น. 🕝 รอบบ่าย เวลา 12.30 – 16.00 น. ‼️ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 6 มีนาคม 2564

🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 🗓️ วันที่ 6 มีนาคม 2564 🕥 รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. 🕝 รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ‼️ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 2 ธันวาคม 2563

🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 🗓️ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 🕥 รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. 🕝 รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ‼️ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 🗓️ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 🕥 รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. 🕝 รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ‼️ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)...