ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CU-TEP รอบวันที่ 25 มีนาคม 2566

877
🛑 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
กิจกรรม การจัดศูนย์สอบ CU-TEP ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
🗓️ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
🕝 รอบเวลา 08.30 – 11.30 น.
ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
————————————–
ทางไปห้องสอบ >> คลิก
ไฟล์รายชื่อ >> คลิก