ลงทะเบียนการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศ รุ่น 2

798
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจ
เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
“โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร”
———————
วันที่จัดอบรม
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 และ วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
ณ ห้อง 28206 ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.
———————
ลงทะเบียนได้ที่ : bit.ly/PBCT2023

 

 

 

 

 

———————

———————

———————
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 28
โทร. 0 4471 0000 ต่อ 0703
บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CU-TEP รอบวันที่ 25 มีนาคม 2566
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดอบรมภาษาเขมร แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM