ลงทะเบียนสมัครสอบ CU-TEP

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาโดยจะเป็นการวัดทักษะ ด้านการฟังอ่านเขียน

ปิดรับสมัคร

ติดต่อ

อีเมล : languagecenter@srru.ac.th
โทรศัพท์ : 0 4471 0000

ที่อยู่

186 หมู่ 1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

รู้จักกับ CU - TEP

CU-TEP คืออะไร

CU-TEP ย่อมาจาก

Chulalongkorn University Test of English Proficiency

CU-TEP หมายถึง

การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยวัดทักษะด้านการฟัง อ่านและเขียน

คะแนน CU-TEP ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ

ผลคะแนน CU-TEP

มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ
รู้จักกับ CU - TEP

เนื้อหาข้อสอบ

ข้อสอบ มี 3 ส่วน

เวลาในการสอบ 130 นาที

Lisening

ทั้งหมด 30 ข้อ เวลา 30 นาที
- Monologue
- Short dialogues
- Long dialogues

Reading

ทั้งหมด 60 ข้อ เวลา 70 นาที
- Cloze reading
- Short texts
- Long texts

Writing

ทั้งหมด 30 ข้อ เวลา 30 นาที
- Error identification

ค่าสมัคร สอบ

รอบสอบ : ติดตามได้ที่เพจศูนย์ภาษา facebook.com/lc.srru

สอบแบบ Paper - Based

CU-TEP 900 บาท

ดูผลสอบได้ในระบบออนไลน์ที่ละทะเบียน
http://register.atc.chula.ac.th

สอบแบบ Computer - Based

CU-TEP E-Testing 2,500 บาท

ดูผลสอบได้ในระบบออนไลน์ที่ละทะเบียน
http://register.atc.chula.ac.th

ติดต่อ สอบถาม

ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

free website counter
<< Translate