ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ที่อยู่ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
32000

อีเมล์ : languagecenter@srru.ac.th

โทร: 0 4471 000 ต่อ 0703