แจ้งยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

562

ศูนย์ภาษา ขอยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รอบวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครยังไม่ถึงเกณฑ์ที่สามารถเปิดศูนย์สอบได้


** การรับเงินค่าสมัครคืน
ให้ส่งหมายเลขบัญชีธนาคาร (ชื่อเดียวกับผู้เข้าสอบ) ทาง inbox ของศูนย์ภาษา
ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
โดย ศูนย์ภาษา จะเริ่มโอนเงินคืนในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม เป็นต้นไป (งดคืนเงินด้วยเงินสด)


– – ทางศูนย์ภาษาขออภัยเป็นอย่างยิ่ง – –
– – ติดตามการเปิดสอบรอบใหม่ได้ในปีงบประมาณหน้า – –


:: สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044710000 ต่อ 0703 หรือ 0863220447 ::

บทความก่อนหน้านี้ลงทะเบียนอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 2/2565
บทความถัดไปการประชุมบุคลากรศูนย์ภาษา ประจำเดือนกันยายน 2565