ลงทะเบียนอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 2/2565

797

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 2/2565
หัวข้อการอบรม “เพื่อการติดต่อธุรกิจ”
——————————–
วันที่จัดอบรม
ระหว่างวันที่ 8-11, 15-19, 22-26, 29-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2565
(รับลิงก์เข้าระบบและเอกสารประกอบการอบรมทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน)
——————————–
⚙️ สมัครได้ที่ : https://bit.ly/cambodia2-65

หากสมัครแล้วไม่เข้ารับการอบรม ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการของศูนย์ภาษา จำนวน 3 ครั้ง

——————————–
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 28
โทร. 0 4471 0000 ต่อ 0703

บทความก่อนหน้านี้ดำเนินโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2565 ผ่านระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)
บทความถัดไปแจ้งยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์