การประชุมบุคลากรศูนย์ภาษา ประจำเดือนกันยายน 2565

252

วันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรศูนย์ภาษา ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา เป็นประธาน และบุคลากรศูนย์ภาษาเข้าร่วมการประชุม

บทความก่อนหน้านี้แจ้งยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บทความถัดไปปฏิทินจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ 2566