มาแล้ว ๆ EP แรกของการสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ วีดิโอชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยแต่ละคลิปวีดิโอเราจะตระเวนไปแต่ละคณะ จะสนุก จะฮา จะ…… ขนาดไหน

บทความก่อนหน้านี้การอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
บทความถัดไปสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ EP.2 (คณะวิทยาการจัดการ)