ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

1418

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร
เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
“โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”
—————————–
กำหนดการจัดอบรม
ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2566
เวลา 18.00 – 19.30 น.
—————————–
เข้าอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM
https://zoom.us/j/99416100846
Meeting ID: 994 1610 0846
หรือสแกน QR Code

 

 

 

 

 


☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 28
โทร. 0 4471 0000 ต่อ 0703
บทความก่อนหน้านี้สร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ EP.5 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
บทความถัดไปเปิดรับสมัครสอบ CU-TEP สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ