การอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

281

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC  ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย เป็นประธานการเปิดการอบรม ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม โดยมีบุคลกร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 6 – 29 มิถุนายน 2566

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดอบรมภาษาเขมร แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
บทความถัดไปสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ EP.1 (คณะครุศาสตร์)