ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินพิธีลงนามความร่วมมือการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

169

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินพิธีลงนามความร่วมมือการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์ และนางรัตติกร เอกษมานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนในการลงนามความร่วมมือการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

บทความก่อนหน้านี้การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 4/2566
บทความถัดไปEnglish พาตลุย !! ศูนย์อาหาร มรภ.สุรินทร์ – EP.1