กิจกรรมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านภาษา

495

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมกิจกรรมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านภาษา (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ด้านภาษา และ CD-ROMs)

  • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
  • เวลา 08.30 – 16.00 น.

รายชื่อหนังสือ
กลุ่มหนังสือต่างประเทศ
กลุ่มหนังสือในไทย


โดยท่านสามารถร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศด้านภาษา จากแหล่งข้อมูลดังนี้

  1. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.srru.ac.th
  2. เว็บไซต์ศูนย์ภาษา https://lc.srru.ac.th
  3. เฟสบุ๊คศูนย์ภาษา lc.srru
  4. บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ยืม – คืน ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศด้านภาษา
>> bit.ly/frmbooks 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
หรือ inbox facebook ศูนย์ภาษา

บทความก่อนหน้านี้โครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Exit-Exam) (สอบเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์รอบที่ 3)
บทความถัดไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC