ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

1015

🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

🗓️ วันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2563
🕥 รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.
🕝 รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

‼️ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) มาแสดงในวันสอบด้วย 
‼️ ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
‼️ ผู้เข้าสอบที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่อาจถูกตรวจพบจากเครื่องตรวจโลหะ 
👉 ให้นำใบรับรองจากแพทย์มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย

***ท่านใดที่สมัครแล้วโอนเงินมาแล้วแต่ไม่มีชื่อปรากฎขอให้ติดต่อมาด่วน***
ทางไปห้องสอบ >> คลิ๊ก

ไฟล์รายชื่อผู้เข้าสอบ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
หรือ inbox facebook ศูนย์ภาษา

บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านภาษา
บทความถัดไปโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบสุดท้าย