โครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบสุดท้าย

3303

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดำเนินการจัดโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(กิจกรรม การสอบก่อนอบรม : Pre-test) ผ่านทางระบบออนไลน์
——————————
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้สอบ
——————————

รายละเอียดในการเข้าสอบ
1. ผู้เข้าสอบ สอบออนไลน์ได้ที่ bit.ly/pre072020 หรือสแกน qr code
2. เข้าสู่ระบบ (ระบบจะทำการเปิดในช่วงเวลาที่แจ้งไว้) ไม่ต้องทำการสมัครใดๆทั้งสิ้น

User คือ รหัสนักศึกษา 11 หลัก
Password คือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. กดปุ่ม [ ทำแบบทดสอบตอนนี้ ] เพื่อทำแบบทดสอบระบบจะจับเวลา 3 ชั่วโมง และทำได้เพียงครั้งเดียว

——————————
สอบเพิ่มเติมวันที่ 19 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
——————————
แจ้งปัญหาการเข้าใช้งาน e-learning srru ได้ที่นี่
https://bit.ly/serveypretestlc
——————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
หรือ inbox facebook ศูนย์ภาษา
บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC
บทความถัดไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC