ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ CU-TEP

2473

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร นักเรียน และผู้สนใจ
เข้าร่วมอบรมทักษะภาษาอังกฤษ CU-TEP “ติวก่อนสอบ”

——————————————
วันที่จัดอบรม
ระหว่างวันที่ 13, 20, 27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2567

เวลา 13.00 – 16.00 น.


สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/lc-course01
หรือสแกน QR CODE

 

 

 

 

 สอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 28
มหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์
โทร. 044710000 ต่อ 0703

บทความก่อนหน้านี้การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 1/2567
บทความถัดไปการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 2/2567