ลงทะเบียนการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศ

738
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจ
เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
“โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร”
———————
วันที่จัดอบรม
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 และ วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
ณ ห้อง 28206 ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.
———————
ลงทะเบียนได้ที่ : bit.ly/PBCT2022

———————

———————
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 28
โทร. 0 4471 0000 ต่อ 0703
บทความก่อนหน้านี้การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 3/2565
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจ