ลงทะเบียนอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 1/2565

252
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 1/2565
——————————–
วันที่จัดอบรม
ระหว่างวันที่ 6-10, 13-17, 20-24, 27-29  มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น.
(รับลิงก์เข้าระบบและเอกสารประกอบการอบรมทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน)
——————————–
⚙️ สมัครได้ที่ : https://bit.ly/cambodia1-65

หากสมัครแล้วไม่เข้ารับการอบรม ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการของศูนย์ภาษา จำนวน 3 ครั้ง

——————————–
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 28
โทร. 0 4471 0000 ต่อ 0703
——————————–