ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

821
🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
กิจกรรม การจัดศูนย์สอบ TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
🗓️ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
🕝 รอบเวลา 09.00 – 12.00 น.
——————————–
–[ สำคัญ ]–
‼️ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) มาแสดงในวันสอบด้วย ✅
‼️ ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ✅
‼️ ผู้เข้าสอบที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่อาจถูกตรวจพบจากเครื่องตรวจโลหะ 👉 ให้นำใบรับรองจากแพทย์มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย
–[ ยืนยัน ]–
‼ ** ให้ผู้เข้าสอบนำเอกสารยืนยันการเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือใบยืนยันการฉีดจากโรงพยาบาล หรือเอกสารยืนยันจากหมอพร้อมมาด้วย
——————————–
ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลสำหรับผู้สอบฯ คลิก
2. มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลิก
——————————–
ทางไปห้องสอบ >> คลิก
ไฟล์รายชื่อผู้เข้าสอบ หรือ https://bit.ly/temay65
—** อัพเดทล่าสุด **—

บทความก่อนหน้านี้การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบ TOEIC และมาตรการป้องกัน COVID-19
บทความถัดไปลงทะเบียนอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 1/2565