ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 3/2564

326

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 3/2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมจะจัดอบรมระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 วิทยากรโดย อาจารย์ญาณิศา สู่ทรงดี และอาจารย์ Berlie Parangan

บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกสารสื่อสารครั้งที่ 3/2564
บทความถัดไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 3 ธันวาคม 2564 (อัพเดท)