กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกสารสื่อสารครั้งที่ 3/2564

1756
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบออนไลน์
(โดยใช้โปรแกรม ZOOM)
——————————–
วันที่จัดอบรม
วันพุธที่ 11 และ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(รับลิงก์เข้าระบบทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน)
——————————–

เอกสารประกอบการอบรม 🌍 : https://bit.ly/3iBHfmd
——————————
ผู้เข้าอบรม สมัครออนไลน์ได้ที่ bit.ly/eng082564 หรือสแกน qr code
หากสมัครแล้วไม่เข้ารับการอบรม ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการของศูนย์ภาษา จำนวน 3 ครั้ง
——————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710000 ต่อ 0703

หรือ inbox facebook ศูนย์ภาษา

บทความก่อนหน้านี้การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 3/2564