ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

732

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ดาวน์โหลด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะภาษาอังกฤษ TEC-W


ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสอบ
ดาวน์โหลด : คลิกที่นี่


มาตรการคัดกรองผู้เข้าสอบ ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดาวน์โหลด : คลิกที่นี่


กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

บทความก่อนหน้านี้การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 1/2565 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์