กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกสารสื่อสารครั้งที่ 2/2564

606
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบออนไลน์
(โดยใช้โปรแกรม ZOOM)
——————————–
วันที่จัดอบรม
วันพุธที่ 7 และ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(รับลิงก์เข้าระบบทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน)
——————————–

เอกสารประกอบการอบรม 🌍 : https://bit.ly/3hiUgR1
——————————
ผู้เข้าอบรม สมัครออนไลน์ได้ที่ bit.ly/eng072564 หรือสแกน qr code
หากสมัครแล้วไม่เข้ารับการอบรม ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการของศูนย์ภาษา จำนวน 3 ครั้ง
——————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710000 ต่อ 0703

หรือ inbox facebook ศูนย์ภาษา


เพิ่มเติม