กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM

1885
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
(กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM)
——————————–
วันที่จัดอบรม
ระหว่างวันที่ 16-19, 21-23, 28-30 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 – 20.00 น.
(รับลิงก์เข้าระบบทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน)
>> กำหนดการ
——————————–
⚙️ สมัครได้ที่ : http://bit.ly/cambodia1-64

หากสมัครแล้วไม่เข้ารับการอบรม ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการของศูนย์ภาษา จำนวน 3 ครั้ง
—————————
การรับเอกสารประกอบการอบรม
** บุคคลทั่วไป ทางศูนย์ภาษาจะส่งเอกสารให้ทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบเอง)
ค่าจัดส่ง : เคอรี่ ค่าส่งในภาคอีสาน 30 บาท / กรุงเทพและจังหวัดอื่น ๆ 50 บาท
มีขั้นตอนดังนี้
1. ส่งชื่อที่อยู่มาทาง inbox เพจศูนย์ภาษา
2. โอนเงินค่าจัดส่งมาที่บัญชี
-LANGUAGE CENTER SRRU
-เลขที่บัญชี 644-0-47080-2
-ธนาคาร กรุงเทพ
3. แจ้งสลิปโอนเงิน (ค่าส่งเอกสารประกอบการอบรมภาษาเขมร) มาทาง inbox เพจศูนย์ภาษา

4. รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ

** ส่วนนักศึกษาและบุคลากรภายในสามารถมารับได้ที่ อาคาร 28 ชั้น 2
( แต่หากไม่สะดวกมารับ ต้องการให้ส่ง สามารถโอนค่าส่งและส่งชื่อที่อยู่มาเหมือนบุคคลทั่วไปได้ )
——————————–
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 044710000 ต่อ 0703
———————–
แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม


เพิ่มเติม