การประชุมแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

297

วันที่ 17มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

บทความก่อนหน้านี้การประชุมแผนการบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561
บทความถัดไปประชุมแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561