ประชุมแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

307

วันที่ 24 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระพิเศษ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทั้ง 3 ฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

บทความก่อนหน้านี้การประชุมแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บทความถัดไปเลื่อนกำหนดวันสอบ TOEIC