ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 3 เมษายน 2564

845

🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

🗓️ วันที่ 3 เมษายน 2564
🕥 รอบเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น.
🕝 รอบบ่าย เวลา 12.30 – 16.00 น.

‼️ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) มาแสดงในวันสอบด้วย 
‼️ ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
‼️ ผู้เข้าสอบที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่อาจถูกตรวจพบจากเครื่องตรวจโลหะ 
👉 ให้นำใบรับรองจากแพทย์มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย

ทางไปห้องสอบ >> คลิ๊ก
ไฟล์รายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบ

รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 3 เมษายน 2564

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำกับการสอบ โครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam) ครั้งที่ 3/2564
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ExitExam) ผ่านโปรแกรมออนไลน์