ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

334

วันที่ 16 มกราคม 2564 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 36 ชั่วโมง  ระหว่างวันเสาร์ – วันอาทิตย์อาทิตย์ ที่ 16-31 มกราคม 2564 โดยครั้งนี้เป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เนื่องจากสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา-2019  เนื้อหาการอบรมในแต่ละวันเป็นการให้ความรู้ในแต่ละส่วนของข้อสอบ TOEIC ซึ่งมีทั้งหมด 7 ส่วน (7 Parts) สำหรับวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 นี้ เป็นเนื้อหาของ Part 5 – Incomplete Sentences โดย อาจารย์ธีติมา พจนะแก้ว เป็นวิทยากรในการอบรม

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

บทความก่อนหน้านี้ประกาศรับสมัครอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC
บทความถัดไปศูนย์ภาษา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) โดยใช้โปรแกรมออนไลน์