การประชุมแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

341

วันที่ 10 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระพิเศษ/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา คณบดีทั้ง 6 คณะและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC
บทความถัดไป📰 จัดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561