ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 6 มีนาคม 2564

898

🛑 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

🗓️ วันที่ 6 มีนาคม 2564
🕥 รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.
🕝 รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

‼️ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) มาแสดงในวันสอบด้วย 
‼️ ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
‼️ ผู้เข้าสอบที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่อาจถูกตรวจพบจากเครื่องตรวจโลหะ 
👉 ให้นำใบรับรองจากแพทย์มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย


สถานที่จัดสอบ
ห้อง 29101 ชั้น 1 อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้อง 28206 ชั้น 2 อาคาร 28 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

ไฟล์รายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบ

รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 6 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
หรือ inbox facebook ศูนย์ภาษา

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Exit Exam (เพิ่มเติม)
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีการจัดศูนย์สอบ TOEIC