ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

657

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

!!! “ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์) มาแสดงในวันสอบด้วย”

!!!ผู้เข้าสอบที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่อาจถูกตรวจพบจากเครื่องตรวจโลหะ

ให้นำใบรับรองจากแพทย์มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย!!!

ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางไปห้องสอบ >> คลิ๊ก


สำหรับรอบเช้า

“ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลา 09.30 น อย่างน้อย 1 ชั่วโมง” !!!!

No Name Status
1 Benjamat Jiamsak Student
2 Rujiraporn Bunman Student
3 Naree Wiangket Student
4 Watchara  Manthupa student
5 Supaporn Panpieng student
6 Supaporn Omchompoo Student
7 Kiattisak Laothong student
8 Supalak Saotong Student
9 Tanachai  Yuenyong Student
10 Khanittha Priabnan Student
11 Supaporn Phimjan student
12 Sunanya Yingkong student
13 Sudarat Roekdee student
14 Khanidtha Suksuwan student
15 Kanyarat Sukkabot Student
16 Chuleeporn  Sri-ngam Student
17 Phornnapha Phongthanu Student
18 Anissara Sriphun Student
19 Kantanawee Noothongkaew Student
20 Somporn Sangkaew Student
21 Sangdao Kampanchana Student
22 Paros Sadubsarn Student
23 Areerut Saowarot Student
24 Pramot Janlam Student
25 Pattamawan Wanthawee Student
26 Apisit Khamphong Student
27 Kamolporn Yodsing Student
28 Wilasinee Sitthisri student
29 Oranee Bungthong student
30 Natthanicha Suebpheng Student
31 Santichai Sriwiyad Student
32 Suwanun Kankoksung Student
33 Boosadee Promsuk student
34 Watcharaporn Sakaew Personal
35 Jidapa Phachongdee Personal
36 Kiratikan Srinaphom Personal
37 Saimai Sarati Personal
38 Suthaporn Sumueangthong Personal
39 Chanphen Thammaporn Personal
40 DUANGSIRI  DUANGWAEW SRRU Staff
41 RATCHAWAN   JANTAKHA SRRU Staff
42 Dutsadee Srithat Personal

สำหรับรอบบ่าย

“ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลา 13.30 น อย่างน้อย 1 ชั่วโมง” !!!!

No Name Status
1 Amita Anuchanuruck Student
2 Kanokwan Yensum Student
3 Suphaphon Chanthaket Student
4 Dararasmee Chonghan Student
5 Amara Kaewjon Student
6 Piyanootch Lonala student
7 Naruedee Tatiyasut student
8 Suchaya Chuytang student
9 Chutinan Thong-om Student
10 Pikunrat Nareeram Student
11 Suwimon Samying Student
12 Pichakorn Sangjan Student
13 Kanchanaporn Chaichanrum Student
14 Wanida Permtong Student
15 Sirinya Traiprom Student
16 Pacharawan Udomdun Student
17 Praphatson Yonsuk Student
18 Ratchanee Meekaew Student
19 Monthip Matoom Student
20 Nannalin Duangnate Student
21 Sujittra Banthoengchai Student
22 Jirawan Boonjiam Student
23 Sawitri Somprakon student
24 Panleka Wiboonchon student
25 Warankana Sriserm student
26 Pornchavee Narkarin student
27 Busarin Sitthison student
28 Arisa Seekaew student
29 Suwannee Nilathai student
30 Duangkamol Duangpati student
31 Phornthita Bandasit student
32 Chitchanok Wongjom Student
33 Kecha Poonsawat SRRU Staff
34 Jarumon Naulyam Personal
35 Thanchanok Charoenmingkwan Personal
36 Sunisa Prommakod Personal
37 Kosum Chansaengkrachang SRRU Staff
38 AMPHON LIANGPROM SRRU Staff
39 Wilawan Wirasak Personal
40 kanyanee Samoo SRRU Staff
41 Panumet Suksrisiriwat SRRU Staff
42 Wachirapol Saesong SRRU Staff