ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

338

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร (กิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลัก 2 วัน) ณ ห้อง 28206 ชั้น 2 อาคาร 28 โดยมีนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ในการนี้ กิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จะจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 9 และวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 หากบุคลากรและนักศึกษาสนใจ สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าวนี้

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 2 ธันวาคม 2563
บทความถัดไปประกาศรับสมัครอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC