การประชุมศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ 2561 วาระพิเศษ/2561

313

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ 2561 วาระพิเศษ/2561 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

บทความก่อนหน้านี้การประชุมศูนย์ภาษา วาระพิเศษ/2561
บทความถัดไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC